Welcome

The purpose of the Irish Society for the Study of Children’s Literature is to promote academic research into children’s literature. Membership is open to scholars from Ireland and other countries, and to researchers at all career stages, including postgraduate students. We welcome members from a wide range of disciplines, including literature, history, education, psychology, sociology, women’s studies, and fine arts. We seek to foster a multi-disciplinary approach to the study of children’s literature.  Our committee is elected every two years and you can read our constitution here.

Fáilte

Is é an cuspóir atá ag an gCumann Éireannach um Staidéar ar Litríocht na n-Óg ná taighde acadúil ar litríocht na n-óg a chur chun cinn. Tá ballraíocht oscailte do scoláirí ó Éirinn agus ó thíortha eile, agus do thaighdeoirí ag gach staid ina ngairm, mic léinn iarchéime ina measc. Cuirimid fáilte roimh bhaill ó réimse leathan de dhisciplíní, lena n-áirítear litríocht, stair, oideachas, síceolaíocht, socheolaíocht, léann na mban agus na mínealaíona. Ba mhaith linn cur chuige ildhisciplíneach a chothú sa staidéar ar litríocht na n-óg. Toghtar ár gcoiste gach dhá bhliain agus is féidir leat ár mbunreacht a léamh anseo.